We are Estonian School

Wat we doen

Werkwijze

De Estonian School biedt transnationale projecten, cursussen, trainingssessies, zomerscholen, conferenties, bootcamps voor innovatie en andere evenementen aan. Onze studenten zijn beleidsmakers, onderzoekers, professionals en burgers, uit alle Europese landen en daarbuiten.

Ons streven

Wij vinden dat Open Overheid een gezamenlijke opgave is van beleidsmakers, bestuurders, ambtenaren, bedrijven en burgers in Europa, die moet leiden tot meer burgerparticipatie, maatschappelijke initiatieven en sociale ondernemingen. Transparantie, verantwoordelijkheid, activering, toegankelijkheid, inclusief, privacy en encryptie zijn dan de sleutelbegrippen.

Essentie

De Estonian School zet Open Overheid en Burgerparticipatie centraal. We helpen om de grote hoeveelheid Europese e-Democracy Tools beschikbaar te stellen en zelf te gebruiken. Samen met onze studenten ontwikkelen we nieuwe digitale tools en innovatieve activeringsmethoden, die meteen toegepast kunnen worden.

Onze projecten

Open Government in Europe

Open overheid, slimme steden en actief burgerschap Het EU-project Open Government in Europe (2013-2015) leverde meer dan 60 aansprekende voorbeelden rond open overheid en actief burgerschap op en vier e-guides over methodieken […]

Boekje Open Over Geld

Boekje Open Over Geld Online publicatie  In 2016 en 2017 is er hard gewerkt aan de nieuwe online publicatie BOOG, het eerste en enige Boekje Open Over Geld. Een prachtig en […]

Aansprakelijkheid en burgerparticipatie

Aansprakelijkheid en risico’s bij maatschappelijke initiatieven Fijn dat inwoners zelf aan de slag gaan met hun burgerinitiatieven, maar gebeurt dat wel veilig? Wie draait erop voor de schadeclaims als het […]

Meer projecten