Boekje Open Over Geld

Boekje Open Over Geld Online publicatie 

In 2016 en 2017 is er hard gewerkt aan de nieuwe online publicatie BOOG, het eerste en enige Boekje Open Over Geld. Een prachtig en handig overzicht van 10 bijzondere instrumenten en aanpakken, als het over meer openheid rond publiek geld gaat en over de veranderende verhouding tussen overheden en samenleving. BOOG is met deze link te downloaden.

Van Bootcamp naar Boekje

Het is allemaal begonnen in juli 2016, met een echte Bootcamp vol herseninspanning en op een bijzondere locatie in Delft. Zo’n 15 mensen vonden elkaar in hun wens om Open Over Geld meer onder de aandacht te brengen, Het uiteindelijke resultaat is het Boekje Open Over Geld (BOOG).

Boekje Open Over Geld is een initiatief van Mikis de Winter – het Leer- en Expertisepunt Open Overheid (LEOO) en Mark Verhijde – Estonian School.