Open Government in Europe

Open overheid, slimme steden en actief burgerschap

Het EU-project Open Government in Europe (2013-2015) leverde meer dan 60 aansprekende voorbeelden rond open overheid en actief burgerschap op en vier e-guides over methodieken en instrumenten. De Best Practices van de 13 deelnemers zijn uitzonderlijk in opzet en uitwerking, Heel Europa zou van deze voorbeelden kennis moeten kunnen nemen. Deze kennis is terug te vinden, zoals bij ieder ander EU project, in de publieke, openbare database, in dit geval de EST-database, genoemd als European Shared Treasures. Zo gaan de nieuwe kostbare inzichten tenminste niet verloren.

Maar alleen bewaren is natuurlijk niet genoeg, al helemaal niet als het om “actief burgerschap” gaat. Er moet ook mee gewerkt worden. Daarvoor is de Estonian School opgezet.

Gidsland Estland  

Sinds 15 jaar werkt Estland aan de digitale samenleving waar iedere Est aan deel neemt. Het eigendom van de persoonlijke digitale informatie is gelegd bij de individuele burger, niet bij de overheden of bedrijven. Dat vraagt ook om strikte privacy en encryptie van de eigen online informatie. De koers en toepassingen van Estland, zoals e-Residency en e-Estonia, zijn voor de Estonian School een bron van inspiratie.